Strona główna

Data publikacji:

2007-05-09

Odsłon:

51311

Nr informacji:

1948

Praca dla nauczycieli

Oferty nieaktualne

2007-06-25

Szkoła Podstawowa im. Piotra Michałowskiego TSSP w Krakowie

 • Nauczyciel muzyki - nieaktualne
  wymiar czasu pracy:
  • 11 godzin
  • okres zatrudnienia: umowa na rok

   
 • nauczyciel kształcenia zintegrowanego - nieaktualne
  wymiar czasu pracy:
  • 22 godziny
  • okres zatrudnienia: umowa na rok

   
 • nauczyciel języka angielskiego - nieaktualne
  wymiar czasu pracy:
  • 13 godzin
  • okres zatrudnienia: umowa na rok

Kontakt:

Szkoła Podstawowa
im. Piotra Michałowskiego TSSP
ul. Michałowskiego 10
31-161 Kraków
tel. 012 633 97 39
tssp@bci.krakow.pl

 

 

2007-06-25

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Maruszynie Dolnej

 • Nauczyciel języka angielskiego do szkoły podstawowej i gimnazjum
  wymiar czasu pracy:
  • pełny etat

   
 • Nauczyciela przedmiotu "Technika"
  wymiar czasu pracy:
  • 4 h

   
 • Nauczyciela przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie"
  wymiar czasu pracy:
  • 28 h rocznie

Kontakt:

Zespół Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Maruszynie Dolnej

ul.Jana Pawła II 83
34-424 Szaflary,
tel/fax (018)2754828 lub
tel:(018) 2756008
strama@poczta.fm

 

 

2007-06-25

Dyrektor Przedszkola nr 163 w Krakowie informuje o wolnym miejscu pracy dla

 • Nauczyciel wychowania przedszkolnego w wymiarze 0,5 etatu.
   

Kontakt:

Przedszkole nr 163
Kraków, ul. Podedworze 2a
012 658 27 76
 


 

2007-06-25

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Czułówku

 • Nauczyciel oddziału przedszkolnego
  • 25/25
  • od 1. września 2007
    

Kontakt:

Oferty pracy prosimy kierować na pspcz@wp.pl
 

 

2007-06-25

Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie oferuje na rok szkolny 2007/2008 następujące miejsca pracy

 • Nauczyciel języka angielskiego
  wymiar czasu pracy:
  • 12/18
  • zatrudnienie na 1 rok
    
 • Nauczanie indywidualne dziecka z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym
  wymiar czasu pracy:
  • 1/2 etatu
  • zatrudnienie na 1 rok

Kontakt:

Gimnazjum
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Oleśnie
ul. Szkolna 5, 33-210 Olesno

tel.(014)6411019,w.43
 

 

2007-06-13

Dyrektor Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łączanach poszukuje:

 • Nauczyciela języka angielskiego do szkoły podstawowej i gimnazjum
  wymiar czasu pracy:
  • pełny etat
  • zatrudnienie na cały rok szkolny 2007/2008
  • możliwość wynajęcia mieszkania służbowego
  • Kwalifikacje: co najmniej licencjat + przygotowanie pedagogiczne

Kontakt:

Zespół Szkół
im. Janusza Korczaka
w Łączanach
34-115 Ryczów
 
tel. (033)879-00-67,

 

 

2007-05-30

Publiczne Gimnazjum w Trzcianie poszukuje:

 • Nauczyciela języka angielskiego
  wymiar czasu pracy:
  • 24 godziny (pełny etat + 6/18 ponadwymiarowe)
  • okres zatrudnienia: od 01.09.2007 do 28.01.2008 (pierwszy semestr roku szkolnego 2007/08)
  • wynagrodzenie: według Karty Nauczyciela
    
  Kwalifikacje: co najmniej licencjat, przygotowanie pedagogiczne

Kontakt:

PUBLICZNE GIMNAZJUM
im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w TRZCIANIE
32-733 Trzciana 403
 
tel. (014)613-60-11, e-mail: pgtrzciana@wp.pl

 

 

2007-05-29

Dyrektor Zespołu Szkół Łączności w Krakowie informuje o wolnych miejscach pracy w roku szkolnym 2007/2008:

 • Nauczyciela chemii - nieaktualne
  wymiar czasu pracy:
  • pełny etat
  • ilość miejsc: 1
  Wykształcenie kierunkowe, wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym lub wyższe zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym
  Okres zatrudnienia: umowa na 1 rok z możliwością przedłużenia
   
 • Nauczyciela systemów operacyjnych i sieci komputerowych
  wymiar czasu pracy:
  • pełny etat
  • ilość miejsc: 2
  Wykształcenie kierunkowe, wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym lub wyższe zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym
  Okres zatrudnienia: umowa na 1 rok z możliwością przedłużenia
   
 • Nauczyciela fizyki
  wymiar czasu pracy:
  • 1/2 etatu
  • ilość miejsc: 1
  Wykształcenie kierunkowe, wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym lub wyższe zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym
  Okres zatrudnienia: umowa na 1 rok z możliwością przedłużenia
  Wymagane dokumenty: list motywacyjny, życiorys
   
  Dokumenty należy składać w sekretariacie głównym od godziny 8.00 do 15.00 w terminie do 29.06.2007 r.

Kontakt:

ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 
ul. Monte Cassino 31, 30-324 Kraków
tel. 012 266 39 52

 

2007-05-29

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Przemykowskiej zatrudni:

 • nauczyciela języka angielskiego na rok szkolny 2007/2008:
  • język angielski w klasach I, II, III
  • 6 godzin tygodniowo
  wymagane kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w klasach młodszych
   
 • nauczyciela nauczania zintegrowanego na rok szkolny 2007/2008
  • wymiar czasu pracy: pełny etat
  wykształcenie kierunkowe, wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, lub wyższe zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym

Kontakt telefoniczny: 014 671 53 02 lub email: spwola.przemykowska@wp.pl

 

2007-05-29

Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Niepołomicach dysponuje wolnymi etatami na rok szkolny 2007/2008.

 • nauczyciel języka angielskiego
  • pełny wymiar godzin
  • pełny etat

   
 • psycholog
  • pełny wymiar godzin
  • pełny etat

Kontakt:

Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły
w Niepołomicach

ul. Szkolna 3, 32-005 Niepołomice
tel. 012 281 11 54
email:niepolomice@interia.pl

 

2007-05-24

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Niesłyszących w Krakowie - wykaz wakatów nauczycielskich

Wykaz przewidzianych wakatów na rok szkolny 2007/2008
Rodzaj zajęć edukacyjnych Liczba godzin
Wychowanie fizyczne18
Język angielski23
Język angielski10
Przedmioty kaletnicze zawodowe8
Przedmioty krawieckie - teoria15
Przedmioty kaletnicze - teoria8
Przedmioty gastronomiczne - teoria18
Przedmioty gastronomiczne - zawodowe14
Przemioty mechaniczne - teoria19
Przedmioty mechaniczne - teoria12
Przysposobienie obronne9
Podstawy przedsiębiorczości9
Przedmioty tkackie - teoria22
Przedmioty tkackie - zawodowe18

Informujemy, że do pracy na stanowisku nauczyciela w naszej Placówce wymagane jest posiadanie pełnych kwalifikacji zawodowych tj. studia kierunkowe + podyplomowe surdopedagogika.

Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Niesłyszących
im. Janusza Korczaka

30-731 Kraków, ul. Grochowa 19
tel. 653-26-84, tel./fax 653-20-91

 

2007-05-14 (aktualizacja: 2007-09-17)

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzoskwini zatrudni

 • Nauczyciela nauczania zintegrowanego
  • 20 godzin tygodnionowo

 • Nauczyciela plastyki
  • 4 godziny tygodnionowo

 • Nauczyciela języka angielskiego nieaktualne:
  • język angielski w klasach I, II, III oraz w klasie "0"
  • 8 godzin tygodniowo
  • rok szkolny 2007/2008
  • wymagane kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w klasach młodszych

   
 • Nauczyciela plastyki
  • 4 godziny tygodnionowo

Kontakt telefoniczny: 012 283 91 21 lub email: spbrzoskwinia@interia.pl

 

2007-05-02 (aktualizacja 2007-06-13)

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku informuje o wolnych miejscach pracy na stanowiskach:

 • nauczyciela języka angielskiego:
  Wymiar czasu pracy:
  • pełny etat,
  • ilość miejsc: 3

  Wykształcenie kierunkowe, wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym lub wyższe zawodowe z przygotowanie pedagogicznym.
  Okres zatrudnienia: umowa na 1 rok z możliwością przedłużenia
   
 • nauczyciela fizyki: nieaktualne
  Wymiar czasu pracy:
  • pełny etat
  • ilość miejsc 2

  Wykształcenie kierukowe wyższe magisterskie z przygotowanie pedagogicznym.
  Okres zatrudnienia: umowa na 1 rok z możliwościa przedłużenia.
   
 • nauczyciela bibliotekarza:
  Wymiar czasu pracy:
  • pełny etat,
  • ilość miejsc: 1
  Wykształcenie: kierunkowe, wyższe magisterskie z przygotowanie pedagogicznym.
  Okres zatrudnienia: umowa na 1 rok z możliwością przedłużenia
   
 • nauczyciela wychowacy świetlicy:
  Wymiar czasu pracy:
  • pełny etat,
  • ilość miejsc: 1.

  Wykształcenie: kierunkowe, wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.
  Okres zatrudnienia: umowa na 1 rok z możliwością przedłużenia
   
 • nauczyciela wychowania fizycznego:
  Wymiar czasu pracy:
  • pełny etat,
  • ilość miejsc: 2

  Wykształcenie: kierunkowe, wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.
  Okres zatrudnienia: umowa na 1 rok z możliwością przedłużenia
   
 • nauczyciela informatyki:
  Wymiar czasu pracy:
  • pełny etat,
  • ilość miejsc: 1

  Wykształcenie: kierunkowe, wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.
  Okres zatrudnienia: umowa na 1 rok z możliwością przedłużenia
   
 • nauczyciela instruktora nauki jazdy:
  Wymiar czasu pracy:
  • pełny etat,
  • ilość miejsc: 1

  Wykształcenie: posiada przygotowanie pedagogiczne: co najmniej świadectwo dojrzałości technikum lub szkoły odpowiedniego kierunku - wraz z potwierdzeniem uzyskania tytułu zawodowego, a ponadto co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać, lub tytuł robotnika (pracownika) wykwalifikowanego albo posiada co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać + uprawnienia instruktora nauki jazdy
  Okres zatrudnienia: umowa na 1 rok z możliwością przedłużenia
   
 • nauczyciela przedmiotów mechanicznych samochodowych:
  Wymiar czasu pracy:
  • pełny etat,
  • ilość miejsc: 1

  Wykształcenie: kierunkowe, wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.
  Okres zatrudnienia: umowa na 1 rok z możliwością przedłużenia
   
 • nauczyciela wychowania do życia w rodzinie:
  Wymiar czasu pracy:
  • niepełny etat,
  • ilość miejsc: 1

  Wykształcenie: kierunkowe, wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.
  Okres zatrudnienia: umowa na 1 rok z możliwością przedłużenia
   
 • nauczyciela wiedzy o kulturze:
  Wymiar czasu pracy:
  • niepełny etat,
  • ilość miejsc: 1

  Wykształcenie: kierunkowe, wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.
  Okres zatrudnienia: umowa na 1 rok z możliwością przedłużenia
   
 • nauczyciela psychologa szkolnego:
  Wymiar czasu pracy:
  • ½ etatu,
  • ilość miejsc: 1

  Wykształcenie: kierunkowe, wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.
  Okres zatrudnienia: umowa na 1 rok z możliwością przedłużenia
   
 • nauczyciela praktycznej nauki zawodów w zakresie przedmiotów elektrycznych:
  Wymiar czasu pracy:
  • pełny etat,
  • ilość miejsc: 1

  Wykształcenie: posiada przygotowanie pedagogiczne: co najmniej świadectwo dojrzałości technikum lub szkoły odpowiedniego kierunku - wraz z potwierdzeniem uzyskania tytułu zawodowego, a ponadto co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać, lub tytuł robotnika (pracownika) wykwalifikowanego albo posiada co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać
   
 • nauczyciela przedmiotów teoretycznych mechanicznych:
  Wymiar czasu pracy:
  • pełny etat,
  • ilość miejsc: 1

  Wykształcenie: kierunkowe, wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym lub wyższe zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym, lub średnie z przygotowaniem pedagogicznym + umiejętność obsługi programu AutoCad.
  Okres zatrudnienia: umowa na 1 rok z możliwością przedłużenia
   

Kontakt:

ZESPÓŁ SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH Nr 2

im. Bohaterów Westerplatte

32-800 Brzesko, ul. Piastowska 2
tel. (014)66 316 03;
tel./fax 68 63 007

Zastrzega się możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jednego, wybranego kandydata.
 
Złożone dokumenty można będzie odebrać w terminie miesiąca od ich złożenia. Po tym terminie dokumenty ulegną zniszczeniu.

 
Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński