Strona główna

Data publikacji:

2010-02-11

Odsłon:

10515

Nr informacji:

4278

Zaproszenie dla Dyrektorów do udziału w szkoleniu z zakresu ewaluacji wewnętrznej

Małopolski Kurator Oświaty
NP.I.PS.522/5/10

Kraków, 11 lutego 2010 r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych
Województwa Małopolskiego

 

Informuję o rozpoczęciu II etapu rekrutacji na szkolenia dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych w zakresie ewaluacji wewnętrznej, będących częścią projektu "Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap II", realizowanego w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, Poddziałanie 3.1.2.

Szkolenia z zakresu ewaluacji wewnętrznej są organizowane w cyklach trzydniowych, od lutego do listopada 2010 r. w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego Kadr Celnych i Skarbowych w Otwocku - http://www.okidfc.com.pl/. Szkolenia z ewaluacji są dla dyrektorów szkół i placówek bezpłatne, organizator pokrywa koszty wyżywienia, noclegu oraz zajęć. Uczestnicy ponoszą jedynie koszty dojazdu. W załączeniu przedstawiam szczegółowy harmonogram szkolenia.

Ministerstwo Edukacji Narodowej ustaliło, że w każdym ze szkoleń weźmie udział po 9 dyrektorów z województwa małopolskiego. Do II etapu rekrutacji zapraszamy dyrektorów oraz wicedyrektorów szkół i placówek, z zastrzeżeniem, iż w szkoleniu nie mogą jednocześnie uczestniczyć: dyrektor oraz wicedyrektor szkoły bądź placówki. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, na szkolenia należy zakwalifikować dyrektorów aktywnych w środowisku, gotowych szkolić się w zakresie objętym tematyką szkolenia, reprezentujących różne powiaty i gminy.

Obecny etap rekrutacji obejmuje szkolenia w zakresie ewaluacji wewnętrznej w terminach: 22-24 kwietnia, 10-12 maja, 12-14 maja, 14-16 maja, 16-18 maja, 18-20 maja oraz 20-22 maja.

Zgłoszenia należy przekazać do Kuratorium Oświaty, ul. Łobzowska 67, 30-038 Kraków, w terminie do 28 lutego 2010 r. w formie dokumentu (wzór w załączeniu) z dopiskiem na kopercie: ewaluacja wewnętrzna oraz w formie listu motywacyjnego - elektronicznie na adres: grazyna.samborek@kuratorium.krakow.pl .

Zachęcam Państwa do zgłoszenia swojego udziału w szkoleniach.

 

Z wyrazami szacunku
I Małopolski Wicekurator Oświaty
Agata Szuta

Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński