Strona główna

Kontakt:

Joanna
Karp
33 873-13-24

Data publikacji:

2015-12-28

Aktualizacja:

2015-12-28

Odsłon:

1321

Nr informacji:

12422

Komunikat organizacyjny nr 1 III edycji Małopolskiego Konkursu „Śladami żołnierzy wyklętych. Pułkownik Witold Pilecki w panteonie polskiej historii”

                                                                                                          Wadowice, dnia 28 grudnia 2015 r.
 
Państwo Dyrektorzy
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
którzy zgłosili udział
w III edycji Małopolskiego Konkursu
„Śladami żołnierzy wyklętych. Pułkownik Witold Pilecki w panteonie polskiej historii”
 

Szanowni Państwo,
 
przypominam, że etap szkolny III edycji Małopolskiego Konkursu „Śladami żołnierzy wyklętych. Pułkownik Witold Pilecki w panteonie polskiej historii”, zgodnie z Regulaminem,  odbędzie się w dniu 8 stycznia 2016 r. o godzinie 13.00.
 
Czas przewidziany na pracę uczestników etapu szkolnego wynosi 40 minut.
 
Dyrektor szkoły:
 1) w dniu 5 stycznia 2016 r. pobiera ze strony www.kuratorium.krakow.pl (panel dyrektora) arkusz z zadaniami oraz przygotowuje odpowiednią liczbę egzemplarzy arkuszy dla uczestników konkursu,

 2) do 18 stycznia 2016 r. przekazuje do komisji wojewódzkiej konkursu na adres st. wiz. Joanna Karp, Delegatura Kuratorium Oświaty w Wadowicach, ul. Mickiewicza 19, 34-100 Wadowice, następujące dokumenty:
 
a) prace uczniów, którzy uzyskali co najmniej 65% punktów na etapie szkolnym, w celu ich weryfikacji,
b) protokół pisemny z przebiegu eliminacji szkolnych w formie wydruku, zgodnie z wzorem protokołu, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu,
 
3) do 15 stycznia 2016 r. przesyła na adres e-mail przewodniczącego komisji wojewódzkiej joanna.karp@kuratorium.krakow.pl wersję elektroniczną protokołu, zgodnie z wzorem protokołu, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu (w programie Excel).
 
4) przestrzega, określonych w harmonogramie konkursu, terminów przekazywania prac uczniów i protokołów. Przekroczenie terminu (decyduje data wpływu protokołu pisemnego) skutkuje wykluczeniem ucznia z dalszego udziału w konkursie.
 
W dniu 11 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie zostaną opublikowane zadania i schemat oceniania.
 
Joanna Karp
koordynator konkursu
 
Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński