Strona główna

Data publikacji:

2016-09-07

Aktualizacja:

2016-09-07

Odsłon:

1183

Nr informacji:

13333

List Małopolskiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów szkół oraz Nauczycieli wychowania do życia w rodzinie

                                                                                                          Kraków, 7 września  2016 r.
 
 
                   Szanowni Państwo Dyrektorzy,
                   Szanowni Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie
 
 
            Wychowanie do życia w rodzinie, to zajęcia, które często wydają się mniej ważne niż inne przedmioty. Spełniają one jednak istotną rolę wychowawczo-profilaktyczną. Skuteczność programu WDŻ jako czynnika chroniącego młodzież przed cywilizacyjnymi zagrożeniami,
a także prozdrowotnego potwierdza raport z badań Instytutu Badań Edukacyjnych (lipiec 2015 r.) oraz opinie wielu profilaktyków.
            Jakość zajęć i ich skuteczność w znacznym stopniu zależą od dobrego oprzyrządowania oraz materiałów wspierających proces dydaktyczno-wychowawczy. Podręczniki i ćwiczenia do WDŻ nie zostały objęte dotacją celową. Trudno jednak pozostawić uczniów bez możliwości wzbogacenia wiedzy i ułatwienia prowadzącemu realizacji zajęć. W tej sytuacji istnieją dwie możliwości wsparcia uczniów.
            Pierwsza – to zakup podręczników i ćwiczeń przez rodziców. Istotne więc będzie zarekomendowanie tych pomocy na organizowanych z początkiem września spotkaniach
z rodzicami.
            Drugie rozwiązanie leży w gestii dyrektora szkoły. Odpowiednia liczba podręczników może zostać zakupiona na zasadzie doposażenia zbiorów bibliotecznych, aby nauczyciel WDŻ mógł je wypożyczać na zajęcia.
Materiał zawarty w podręcznikach i ćwiczeniach jest bardzo przystępny dla ucznia, podany w atrakcyjnej formie i – co najważniejsze – obala obiegowe „mity” o seksualności i miłości, pojawiające się często w młodzieżowych mediach. Rzetelna wiedza połączona z etyczną refleksją
– to nieoceniona pomoc dla rodziców i wychowawców, którym zależy na kształtowaniu charakterów młodego pokolenia.
            Dla dyrektorów i nauczycieli prowadzących na początku roku szkolnego organizacyjne spotkania z rodzicami, wydawcy przygotowali scenariusze prelekcji z prezentacją multimedialną: dla szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
 
Na nowy rok szkolny życzę wielu sukcesów dydaktycznych i wychowawczych.
 
Z poważaniem
 
Barbara Nowak
Małopolski Kurator Oświaty

Zadania dla dyrektorów szkół w sprawie realizacji zajęć do wychowania do życia w rodzinie wynikających z delegacji  art. 4 Ustawy  o planowaniu rodziny z dnia 7 stycznia 1993 r.
 
Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński