Strona główna

Kontakt:

Teresa
Gucwa
12 448-11-44

Data publikacji:

2016-09-21

Odsłon:

1073

Nr informacji:

13375

Zaproszenie szkół podstawowych do udziału w programie „Owoce i warzywa w szkole”

Kraków, 19 września 2016 r.
 
Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół podstawowych

 
 
            Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza wszystkie szkoły podstawowe do udziału w programie „Owoce i warzywa w szkole”. W programie mogą uczestniczyć dzieci klas I - III oraz dzieci z  oddziału przedszkolnego.
 
W br. szkolnym szkoła nie musi zgłaszać udziału w programie. Wystarczy, że zawrze stosowną umowę  z  jednym z zatwierdzonych dostawców, których wykaz jest dostępny na stronie www.arr.gov.pl. (zakładka: Owoce i warzywa w szkole). Kopię umowy zawartej pomiędzy dostawcą a szkołą dostawca jest zobowiązany złożyć (we właściwym ze względu na siedzibę dostawcy) w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego do:
  • 22 września 2016 r. – w przypadku uczestnictwa w programie w I półroczu roku szkolnego 2016/2017,
  • 13 stycznia 2017 r. – w przypadku uczestnictwa w programie w II półroczu roku szkolnego 2016/2017.
 
Szkoły, które chciałyby samodzielnie organizować dostawy owoców i warzyw, są zobowiązane uzyskać zatwierdzenie i w/w terminach złożyć oświadczenie o liczbie dzieci uczestniczących w programie w danym okresie.
 
Dostawy owoców i warzyw do szkół w bieżącym półroczu rozpoczną się od 3 października. 
           
Głównym celem programu Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce i warzywa w szkole” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania o charakterze edukacyjnym. Każda szkoła uczestnicząca w programie realizuje różnego rodzaju programy  poświęcone zdrowemu żywieniu oraz pochodzeniu owoców  i warzyw.
 
Zachęcam Państwa dyrektorów szkół podstawowych do udziału w programie.   
 


Z poważaniem

Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak
Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński