Strona główna

Data publikacji:

2016-10-13

Aktualizacja:

2017-01-24

Odsłon:

4314

Nr informacji:

13517

List Małopolskiego Kuratora Oświaty do Samorządowców

                                                                                                               Kraków, 13 października 2016 r.

Szanowni Państwo Samorządowcy
Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów,


Zwracam się do Państwa z prośbą o jak najszybsze przygotowanie projektu sieci szkół na swoim terenie. Wiem,  że duża część gmin ma już dopracowane pomysły.  Kilkudziesięciu wójtów już ze mną na ten temat rozmawiało i informowało o swoich planach. Jestem pod dużym wrażeniem słuchając, jak bardzo odpowiedzialnie i z myślą o przyszłości dopracowujecie Państwo nową sieć szkół. Jeśli pojawią się gdzieś jakieś wątpliwości, proszę o kontakt, w pierwszym rzędzie z Delegaturami Kuratorium, a jeśli nadal uznacie Państwo, że decyzje powinny zapaść w porozumieniu z Kuratorem Oświaty, zapraszam na rozmowę. Pozostaję wraz z pracownikami Kuratorium, do Państwa dyspozycji. Równocześnie deklaruję pomoc w konsultacjach planu sieci szkół ze środowiskiem.
Pragnę Państwu przedstawić moje priorytety w zatwierdzaniu sieci szkół.
  • Najpierw ważna jest dla mnie bliskość budynku szkoły podstawowej od miejsca zamieszkania uczniów.
  • Równie istotne jest, czy uczniowie będą uczyć się na jedną zmianę i dlatego poproszę Państwa o przygotowanie dla mnie informacji o liczbie sal  lekcyjnych w danym budynku (wg.  Załącznika nr 1). Stoję na stanowisku, że jedna szkoła powinna zajmować tylko jeden budynek. Może się jednak tak zdarzyć, że ze względu na niewielkie budynki, trzeba będzie usytuować szkołę podstawową w dwóch budynkach. Wiem, że nie unikniemy zupełnie likwidacji małych szkół, w których drastycznie zmniejsza się liczba dzieci, a kolejne lata nie wskazują na poprawienie wskaźnika demografii. Proponuję w takich przypadkach wykorzystanie budynków na przedszkola, Młodzieżowe Domy Kultury, bądź inne cele edukacyjne. Wszędzie tam, gdzie jest możliwość utrzymania małej szkoły, proponuję wykorzystać potencjał nauczycieli poprzez tworzenie po godzinach lekcji, swoistych centrów życia środowiska miejscowego, np.:  w postaci ośrodków animacji kultury, sportu, bibliotek, kafejek internetowych itp., czyli miejsc, gdzie może się koncentrować życie społeczności lokalnej.
  • Kolejną sprawą, która budzi moją szczególną troskę jest zatrudnienie nauczycieli. Zwracam się z gorącą prośbą do Państwa, aby zadbać o pracę dla nauczycieli. Mimo, że dziś jeszcze nie ma takiego uregulowania prawnego (mam nadzieję, że pojawi się rozporządzenie regulujące zatrudnienie nauczycieli w okresie przekształcania się szkół) trzeba, aby dyrektorzy rozrastających się szkół podstawowych, liceów i techników szkół branżowych, w pierwszym rzędzie przyjmowali nauczycieli gimnazjów.
  • Nowa sieć szkół musi być planowana w perspektywie wielu lat, zatem ważna jest demografia i jej należy się przypatrzeć ze szczególną uwagą. Poproszę, więc Państwa o prognozy demograficzne (wg. Załącznika nr 1).
  • Sieć szkół średnich – liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych, to kolejne wyzwanie. Nie dotyczy jednak wszystkich samorządów. Myślę, że generalnie, dojdzie tu do przekształceń z 3-letniego liceum ogólnokształcącego w 4-letnie, 4-letniego technikum w 5-letnie i szkoły zawodowej w dwustopniową branżową (3 plus 2 lata). Szczególnie, jeśli chodzi o szkolnictwo zawodowe materia jest delikatna. Tworzone dziś centra kształcenia zawodowego (wchłaniające wiele szkół), które są beneficjentami potężnych środków finansowych z funduszy europejskich winny być tak projektowane, aby stanowiły w perspektywie wieloletniej bazę szkolenia fachowców potrzebnych polskiej gospodarce i lokalnemu rynkowi pracy lub zaczątek nowej firmy.

Szanowni Państwo Samorządowcy,
Stoimy przed ogromną szansą utworzenia sieci szkół efektywnie kształcących, wychowujących młodych Polaków w poczuciu swojej wartości, silnych wiedzą i umiejętnościami, konkurencyjnych na rynkach europejskich i światowych. To oni swoją wiedzę i nabyte umiejętności będą mogli wykorzystywać dla  zwiększania potencjału gospodarczego i naukowego Polski. Mam nadzieję, że nowa infrastruktura szkolna, poprzez zmniejszenie liczby uczniów w budynkach, powszechny dostęp do nowoczesnych technologii informatycznych, nowe programy nauczania, potężny strumień środków finansowych kierowanych w kształcenie młodzieży,  a także sprawny system współpracy szkół branżowych z przedsiębiorcami spowodują, że nie tylko nasze szkoły będą chlubą Polski, ale i wyższe uczelnie wydźwigną się zapaści w rankingach europejskich i światowych.

Na koniec krótkie przypomnienie harmonogramu prac nad siecią szkół podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych:
 
  • Do 31 marca 2017 r. - podjęcie uchwał przez organy prowadzące
Wypełniony Załącznik nr 1 proszę przesłać na adres: wanda.brzescinska@kuratorium.krakow.pl

Z poważaniem
Barbara Nowak
Małopolski Kurator Oświaty

Załącznik nr 1
 
Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński