Strona główna

Kontakt:

Tamara
Cieśla
12 448-11-35

Data publikacji:

2016-10-18

Odsłon:

1722

Nr informacji:

13528

Szkolenie z certyfikatem dla nauczycieli organizowane przez Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej

Kraków, 17 października 2016 r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
 
zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w seminarium pt. „Polski wiek XX – losy państwa i narodu”, które zostało zorganizowane i przygotowane przez Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, w celu wspierania procesu doskonalenia zawodowego nauczycieli historii i przedmiotów humanistycznych. Pierwszy cykl certyfikowanych szkoleń nosi tytuł „Między dwoma totalitaryzmami” i odbędzie się w bieżącym roku szkolnym.

Nauczyciele, którzy wezmą udział w co najmniej pięciu spotkaniach oraz przeprowadzą po każdych zajęciach co najmniej trzy zajęcia w szkole (lekcja, wycieczka, zajęcia koła przedmiotowego, itp.) otrzymają w czerwcu 2017 roku, po zakończeniu kursu certyfikat, wystawiony przez Instytut Pamięci Narodowej i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Szkolenia dla nauczycieli z województwa małopolskiego organizowane są wg następującego harmonogramu:
  1. Kraków i okolice – siedziba MCDN ODN w Krakowie, ul. Lubelska 23, godz.15.30.
  2. Tarnów i okolice siedziba MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, godz. 15.00.
  3. Oświęcim i okolice – siedziba MCDN ODN w Oświęcimiu, ul. Bema 4, godz. 15.00.
 
Temat zajęć – wykłady, warsztaty Kraków Tarnów Oświęcim
Fenomen Polskiego Państwa Podziemnego. 8.11.2016r. wtorek 20.10.2016r. czwartek 23.11.2016 r.
Środa
Zbrodnie niemieckie i sowieckie na przedstawicielach polskich elit w pierwszym okresie okupacji (wrzesień 1939 - czerwiec 1941). 7.12.2016 r.
środa
30.11.2016r. środa 15.12.2016 r.
czwartek
Polacy i Żydzi w czasie II wojny światowej. 12.01.2017 r.
czwartek
11.01.2017r. środa 15.02.2017 r.
środa
Okaleczony kraj. Polska po zakończeniu II wojny światowej. 2.03.2017 r.
czwartek
8.03.2017r. środa 28.03.2017 r.
wtorek
Polityka władz komunistycznych wobec społeczeństwa polskiego w latach 1944-1948. 6.04.2017 r.
czwartek
5.04.2017r. środa 26.04.2017 r.
środa
Operacja polska NKWD w Związku Sowieckim
w 1937 roku.
10.05.2017 r.
środa
17.05.2017r.  środa 6.06.2017 r.
wtorek
 
Zgłoszenia i informacje:
Kraków: Dariusz Gorajczyk, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Krakowie, dariusz.gorajczyk@ipn.gov.pl
Tarnów: Józef Parys, Tarnowska Inicjatywa Oświatowa educaTIO, jozefparys@gmail.com
Oświęcim: Teresa Szakiel, t.szakiel@oswiecim.mcdn.edu.pl

W zgłoszeniu proszę podać: imię, nazwisko, nazwę, adres szkoły i nr telefonu kontaktowego.
 
Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński