Strona główna

Data publikacji:

2016-10-24

Aktualizacja:

2016-10-25

Odsłon:

2524

Nr informacji:

13565

Konferencja w ramach Kampanii Dopal Dopalaczom. Wolni od narkotyków kreatywni w życiu

                                                                                                
                                                                                                         Kraków, 24 października 2016 r.
 
Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele i Pedagodzy
szkół ponadgimnazjalnych

 
Serdecznie zapraszamy na konferencję „Jak budować szkolną profilaktykę używania nowych substancji psychoaktywnych” w ramach Kampanii Dopal Dopalaczom. Wolni od narkotyków kreatywni w życiu, która odbędzie się 17 listopada 2016 r. o godzinie 10:00 w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.
 
Organizatorami Konferencji są Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Ekspert Wojewódzki do Spraw Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie.
 
Kampania społeczna dotycząca dopalaczy skierowana jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, ich rodziców, opiekunów, pedagogów i nauczycieli. Po dopalacze sięgają już coraz młodsi, dlatego chcemy postawić na edukację oraz zintegrować działania w tym kierunku z innymi instytucjami.
 
Program konferencji

„Jak budować szkolną profilaktykę używania nowych substancji psychoaktywnych”
 
 1. Rozpoczęcie Konferencji: Powitanie uczestników, przedstawienie celu i założeń konferencji oraz prezentacja spotu kampanii.
 2. ESPAT - wnioski dla profilaktyki.
 3. Nowe Substancje Psychoaktywne (NSP) – użytkownicy, charakterystyka.
 4. Aspekty prawne - Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia uzależnieniami.
 5. Epidemiologia przypadków zatruć nowymi substancjami psychoaktywnymi (NSP) oraz inne działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach nadzoru nad NSP.
 6. Dialog motywujący-jako strategie komunikacji.
 7. Oferta Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.
 8. Profilaktyka zintegrowana - praktyczne wskazówki do realizacji szkolnych programów profilaktyki.
 9. Alternatywne sposoby zagospodarowania czasu wolnego realizacją programów edukacyjno-wychowawczych.
 10. Propozycje zajęć: Warsztaty motywacyjne Drużyny Mistrzów.
 11. Wnioski z konferencji. Pytania i dyskusja.
 12. Podziękowanie za udział i zamknięcie konferencji .

Zaproszenie

Program
 
Zapisy na Konferencję trwają do 10 listopada 2016 r.
W Konferencji może wziąć udział jedna osoba z jednej placówki. Ilość miejsc ograniczona.
O zakwalifikowaniu się do udziału w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.
Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w Konferencji.

Formularz rekrutacyjny


Z poważaniem
Barbara Nowak
Małopolski Kurator Oświaty
 
Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński