Strona główna

Kontakt:

Mariusz
Maziarz
12 448-11-53

Data publikacji:

2016-10-25

Aktualizacja:

2016-11-10

Odsłon:

7429

Nr informacji:

13570

Reforma systemu oświaty w krakowskich szkołach

SEPZ-I.542.15.35.2016.MM
Kraków, dnia 25 pażdziernika 2016 r. 
 
 
Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Szkół,
Nauczyciele,
Związki Zawodowe działające w Oświacie,
Rodzice uczniów,
 
Miasto Kraków opracowało propozycję sieci szkolnej i przesłało ją do zapoznania oraz zaopiniowania Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty, a także Radnym Rady Miasta Krakowa. W najbliższym czasie zostanie zaproponowany również harmonogram spotkań ze wszystkimi zainteresowanymi w poszczególnych dzielnicach Miasta.
 
 
Równocześnie informuję, że moje priorytety tworzenia sieci szkolnej określiłam w Liście do Samorządowców, zamieszczonym na stronie Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Pragnę dodać, iż oczekuję na uzupełnienie informacji zawartych w propozycji Miasta, dotyczących liczby sal lekcyjnych w budynkach szkolnych i danych demograficznych z bezpośredniego sąsiedztwa siedzib szkół (dot. obwodów szkół podstawowych).
 
Zapraszam Państwa do przesyłania uwag na temat proponowanej sieci szkolnej na adres mailowy: mariusz.maziarz@kuratorium.krakow.pl
Termin przesyłania informacji do 4 XI 2016 roku.
 
Z poważaniem
Barbara Nowak
Małopolski Kurator Oświaty
 
 
Reforma systemu oświaty w krakowskich szkołach
 
Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński