Strona główna

Kontakt:

Marta
Wiechniak-Małek
12 448-11-43

Data publikacji:

2016-11-25

Odsłon:

328

Nr informacji:

13675

Monitorowanie kształcenia dualnego

Kraków, 25 listopada 2016 r.
 
Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe
w województwie małopolskim
/wszyscy/
 
Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017, prowadzone będzie monitorowanie liczby uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu.
Celem monitorowania jest ustalenie ilu uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, jak wynika z dokumentacji szkolnej, odbywa zajęcia praktyczne na zasadach dualnego systemu kształcenia, tj. na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu (w przypadku uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej) lub umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej pomiędzy młodocianym a pracodawcą (w przypadku uczniów zasadniczej szkoły zawodowej będących młodocianymi pracownikami).

Monitorowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl. Prosimy o wypełnienie formularza, który zostanie  zamieszczony od godz. 12.00 w dniu 30.11.2016 r. i będzie aktywny do 15.12.2016 r. Arkusz zostanie przypisane wszystkim szkołom znajdującym się w bazie NPSEO.
 
Poniżej znajdą Państwo odnośniki do:
- projektu arkusza monitorowania:
https://men.gov.pl/jakosc-edukacji/nadzor-pedagogiczny/monitorowanie-w-roku-szkolnym-20162017.html
- logowanie do platformy SEO:
http://www.npdyrektorzy.pl/
- rejestracja szkoły na platformie SEO (z odnośnikiem: Wskazówki służące do rozwiązywania problemów):
http://www.seo2.npseo.pl/register/director.html
 
Prosimy więc o zapoznanie się z tymi materiałami i wypełnienie ankiety monitorowania na stronie  - po jej zamieszczeniu, tj. 30 listopada 2016 r.
 
Andrzej Janczy
Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego
Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński