Strona główna

Kontakt:

Seweryn
Matysiak
12 448-11-23

Data publikacji:

2016-11-29

Odsłon:

268

Nr informacji:

13694

Wykorzystanie budynków w kontekście zapisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Dyrektorzy Szkół i Placówek,
Organy i Osoby prowadzące szkoły i placówki

 
W związku z pojawiającymi się w środkach masowego przekazu informacjami o przypadkach organizowania na terenie szkół imprez o charakterze rozrywkowym  uprzejmie informuję, że wykorzystywanie budynku szkoły, a także przynależnych do szkoły terenów, np. boiska, placu zabaw, sali gimnastycznej dla tego typu celów musi odbywać się  z poszanowaniem obowiązującego prawa, w tym  przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.).
                                                                                                       
Kraków, 29 listopada 2016 r.

 
Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński