Strona główna

Kontakt:

Władysława
Woźniak
12 448-11-36

Data publikacji:

2016-12-29

Aktualizacja:

2016-12-30

Odsłon:

1559

Nr informacji:

13825

ROZLICZENIE - POMOC MATERIALNA

ZFK.3146.1.25.2016.WŹ                                                       Kraków, dnia 28 grudnia 2016 r.
 
 
Szanowni Państwo
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin
województwa małopolskiego
/wszyscy/
 
 
 
W związku z realizacją zadania przeznaczonego na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w 2016 r. zwracam się z prośbą o przesłanie  rozliczenia wykorzystania dotacji wg załączonego wzoru w nieprzekraczalnym terminie do dnia
13 stycznia 2017 r. w formie elektronicznej na adres e-mail: wladyslawa.wozniak@kuratorium.krakow.pl.,  a następnie wersję papierową z podpisem Prezydenta/Burmistrza/Wójta pocztą na adres Kuratorium Oświaty, ul. Ujastek 1,
31-752 Kraków.
            Jednocześnie proszę, aby wraz ze sporządzeniem rozliczenia, zgodnie z zapisem § 6 umowy, w terminie do dnia 15 stycznia 2017 r. dokonać zwrotu niewykorzystanych środków na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego: 32 1010 1270 0011 1122 3000 0000.
Treść przelewu dotyczącego zwrotu winna zawierać opis: „Dział 854, rozdział 85415, § 2030, nr działania 3.1.5.3 oraz rezerwy FK-037 (I-VI) i FK 408 (IX-XII ) - Pomoc materialna”.
 
Równocześnie proszę o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących:
- liczby złożonych wniosków o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2015/2016 ;
- liczby złożonych wniosków o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2016/2017 ;
- liczby wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego w 2016 r.
 
 
           
                                                                                         Małopolski Kurator Oświaty
                                                                                                   Barbara Nowak
 
 
 
Do pobrania: wzór sprawozdania
 
Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński