Strona główna

Kontakt:

Anna
Dziedzic
12 448-11-27

Data publikacji:

2017-01-03

Aktualizacja:

2017-01-03

Odsłon:

2543

Nr informacji:

13834

Informacje dla JST - Zestawienia liczby etatów nauczycieli objętych subwencją oświatową

Kraków, dnia 3 stycznia 2017 r.


Szanowni Państwo
Wójtowie,
Burmistrzowie,
Prezydenci Miast
 
 
W związku z prośbami z jednostek samorządu terytorialnego w dniu dzisiejszym zostaną przesłane do gmin/powiatów zestawienia liczby etatów nauczycieli objętych subwencją oświatową w podziale na szkoły/placówki na podstawie SIO 30.09.2016r v2 otrzymane z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zestawienie może być pomocne do weryfikacji naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017.
 
Zestawienie uwzględnia korekty spisu SIO wg stanu na 30 września 2016 r. przesłane do MEN do 6 grudnia 2016 r.
 

Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak
Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński