Strona główna

Kontakt:

Wiesława
Łatka
12 448-11-26

Data publikacji:

2017-01-11

Aktualizacja:

2017-01-11

Odsłon:

1344

Nr informacji:

13847

Zwrot wadliwych podręczników standardowych "Nasza Szkoła" dla klasy IIISzanowni Państwo Dyrektorzy
Szkół Podstawowych,

 

        Kuratorium Oświaty w Krakowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie wadliwych fabrycznie podręczników standardowych „Nasza Szkoła” dla klasy III.
Do wad fabrycznych zalicza się:
 • rozmazany lub pogrubiony tekst;
 • zbyt jasny tekst (osłabiona czytelność);
 • „zalanie”, rozmazanie i wszelkie nieostrości tekstu utrudniające czytanie;
 • niewyraźne ilustracje (rozpasowanie kolorów lub zalanie farbą);
 • teksty w środkach na granicy obcięcia lub przycięte (np. numeracja stronic lub tematy lekcji);
 • brakujące lub powtarzające się stronice;
 • zła kolejność stronic lub stronice oprawione „do góry nogami”;
 • krzywo przycięty podręcznik;
 • poszarpane krawędzie podręcznika;
 • zszywki nachodzące na siebie;
 • wypadające stronice;
 • pofałdowania, zagięcia lub rozcięcia stronic (niebędące wynikiem uszkodzeń w transporcie).
 
        Podręczniki prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia br. na adres:
Kuratorium Oświaty w Krakowie
ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
wraz z 2 egzemplarzami protokołu zdawczo-odbiorczego zawierającego tytuł podręcznika standardowego, ilość egzemplarzy oraz wskazanie wad.

Do pobrania:
Protokół zdawczo-odbiorczy wadliwych podręczników
 
Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński