Strona główna

Kontakt:

Kornelia
Flacht
12 448-11-32

Data publikacji:

2017-01-11

Aktualizacja:

2017-01-11

Odsłon:

2738

Nr informacji:

13854

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - PLATFORMA ON-LINE

ZFK.3146.3.261.2017.KF                                                                        Kraków, dnia  11 stycznia 2017 r.
 
Szanowni Państwo,
Marszałek Województwa,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
województwa małopolskiego
 
Kuratorium Oświaty w Krakowie przypomina o obowiązku rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2016 roku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w terminie do dnia 31 stycznia 2017 roku – zgodnie z postanowieniami art. 22af ust. 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz.2156).
 
Informuję, że w roku bieżącym rozliczenie przedmiotowej dotacji należy wypełnić na platformie online. Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie rozliczenia (załączniki Nr 8 i Nr 9), które wyświetli się po zalogowaniu na stronie internetowej pod adresem: http://dotacjakrakow.kuratorium.bialystok.pl/ w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. Następnie aplikacja online zostanie zablokowana.
Loginy i hasła do zalogowania się jednostki samorządu terytorialnego potrzebne do uzupełnienia aplikacji na platformie zostały wysłane Państwu e-mailem w terminie do dnia 6 czerwca 2016 r.
Uwagi do wypełnienia aplikacji w celu wygenerowania załączników Nr 8 i Nr 9 na platformie online:
Krok I:
  • Należy wprowadzić tylko załączniki 8 i 9 (dla organów prowadzących szkoły)
  • Program automatycznie wygeneruje załączniki nr 9 z tymi rodzajami niepełnosprawności, o które Państwo wnioskowaliście. Nie ma możliwości wprowadzenia nowych załączników.
  • Aby wygenerować załącznik nr 9 trzeba wybrać daną niepełnosprawność poprzez przyciśnięcie kółeczka znajdującego się po jej lewej stronie, a następnie poprzez przyciśnięcie komunikatu „Wpisywanie danych załącznik nr 9”
  • Na dole każdego załącznika znajduje się tabela „Podział kwoty dotacji do zwrotu na poszczególne rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz wykonanie i plan jest następujący”. Aby prawidłowo została wypełniona należy:
  • W kolumnie „Zwroty wpisać z wiersza 24” – należy podzielić wyliczoną kwotę zwrotu na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej.
  • W kolumnie „ Wykonanie wg faktur oraz wykonania 1%” należy wpisać kwotę, którą Państwo wydatkowali na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych oraz w zakresie obsługi zadania.
  • W kolumnie „Zwrot środków nieujętych w wierszu 24 (dotyczy 1% kosztów obsługi zadania)” należy ująć pozostałą niewykorzystaną część 1%, którą ze względu na automatyczne wyliczanie w załącznikach nie udało się ująć powyżej.
  • Po uzupełnieniu danych w załączniku 9 należy przycisnąć przycisk „Przelicz/zapisz dane”. Jeśli dane zostały wypełnione prawidłowo, to wyświetli się komunikat „Dane zostały przeliczone i zapisane”. W takim przypadku można opuścić dany załącznik poprzez wciśnięcie przycisku „Powrót”
  • W przypadku problemu z przeliczeniem danych w załącznikach 8 i 9 należy wypełnić dany załącznik liczbą „0” we wszystkich aktywnych rubrykach, zapisać te dane, a następnie wprowadzić już poprawne ilości (działanie to ma na celu zresetowanie danego załącznika).
Krok II:
  • Należy wydrukować załączniki nr 8 i 9 poprzez zaznaczenie odpowiedniej niepełnosprawności (opcja ta będzie dostępna od dnia 12 stycznia 2017 r.)
 
UWAGA:
- aplikacja przeznaczona jest wyłącznie dla jednostki samorządu terytorialnego i nie wolno udostępniać loginów i haseł szkołom.

                Ponadto uprzejmie informuję, aby wypełnione rozliczenie (załączniki Nr 8 i Nr 9) wraz z załącznikami Nr 1-3, załączonymi do pisma ZFK.3146.3.258.2016.KF z dnia 13 grudnia 2016 r. zostały podpisane przez osobę reprezentującą Urząd oraz przesłane w formie papierowej do Kuratorium Oświaty w Krakowie na adres: ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 lutego 2017 r.
 
W razie pytań proszę o kontakt z Panią Kornelią Flacht, pod nr tel. 12 448 11 32.
 
 
Z poważaniem,
 
Barbara Nowak
 
Małopolski Kurator Oświaty
 
 
Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński