Strona główna

Kontakt:

Kornelia
Flacht
12 448-11-32

Data publikacji:

2017-03-10

Aktualizacja:

2017-03-10

Odsłon:

3433

Nr informacji:

14084

Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i materiał ćwiczeniowe - 2017/2018

ZFK.3146.3.1.2017.KF                                                                             Kraków, dnia 9 marca 2017 r.
 
Szanowni Państwo
Marszałek Województwa,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
województwa małopolskiego
 
 
Kuratorium Oświaty informuje, iż minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokonuje podziału między województwa środków z budżetu państwa przeznaczonych  w danym roku dla jednostek samorządu terytorialnego na dotację udzielaną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub w materiały ćwiczeniowe w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 25 września. W związku ze zbliżającym się terminem podziału środków Kuratorium Oświaty w Krakowie uprzejmie prosi o wstępne oszacowanie kwoty dotacji, o którą będziecie Państwo wnioskować w późniejszym terminie oraz o podzielenie jej pomiędzy odpowiednie rozdziały klasyfikacji budżetowej w terminie do dnia 25 marca 2017 roku (Załącznik nr 1). Na podstawie informacji od Państwa możliwy będzie podział kwoty dotacji przyznanej z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej (poz. 26) na zwiększenie budżetu Wojewody Małopolskiego na rok 2017 (część 85/12).
 
 
 
Małopolski Kurator Oświaty
 
            Barbara Nowak
 
 
 
 
 
Załączniki:
Załącznik nr 1
 
Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński