Strona główna

Data publikacji:

2017-03-16

Odsłon:

5683

Nr informacji:

14116

Informacja Małopolskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół i placówek województwa małopolskiego
 
Przypominam o konieczności dopełnienia procedury związanej z udzielaniem zgody dyrektora szkoły/placówki, o której mowa w art. 222 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Dz.U.2017.60, przed sporządzeniem arkusza organizacji szkoły/placówki na rok szkolny 2017/2018.
Zgodnie z powołanym przepisem, w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia.
Wyjaśnienie kwestii zatrudnienia nauczyciela na powyższych zasadach jest warunkiem koniecznym do prawidłowego i pewnego określenia szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym.
 
 
Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak
 
Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński