Strona główna

Data publikacji:

2017-03-17

Aktualizacja:

2017-03-17

Odsłon:

136

Nr informacji:

14121

Informacja o zmianach w SIO – spis 31 marca 2017 r.


Szanowni Państwo,
w związku z kolejnym spisem SIO wg stanu na  31 marca 2017 r. bardzo proszę o zapoznanie się ze zmianami w programie – podanymi w instrukcji merytorycznej:
 
  1. „W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U.2016.1927 –j.t., z późn. zm.), wiele szkół i placówek oświatowych otrzymało nowy nr REGON. Ważne jest, aby numery te zostały zaktualizowane również w „starym” SIO. Ponieważ obecnie nr REGON jest numerem unikatowym, niemożliwe będzie wprowadzenie do systemu dwóch szkół/placówek o tym samym numerze REGON. Kontrola będzie sygnalizowała takie przypadki na poziomie jednostki samorządu terytorialnego, kuratorium i bazy centralnej w MEN. W razie wątpliwości co do poprawności nr REGON należy go sprawdzić w RSPO - https://sio.men.gov.pl/index.php/rspo lub w wyszukiwarce na stronie GUS - https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx.
  2. W słowniku S1 wykreślone zostały: id=18 (Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych), id=34 (Kolegium Nauczycielskie), id=35 (Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych). Te typy szkół zakończyły swoją działalność.
  3. W związku z nowym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. 2016.2094), które weszło w życie z dniem ogłoszenia, ze słownika S31 wykreślonych zostało kilkanaście zawodów.
  4. W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. § 15 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U.2015.1872) w tabelach SO1-SO4 w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych należy wykazać również wychowanków, którzy zostali skierowani, z dniem otrzymania przez dyrektora ośrodka, za pośrednictwem poczty, skierowania nieletniego do ośrodka. Jednocześnie młodzieżowe ośrodki wychowawcze wypełniać będą tabelę BM8, w której wykazywani będą wychowankowie skierowani, którzy nie przybyli jeszcze do ośrodka.”
Źródło: Instrukcja merytoryczna SIO - spis na dzień 31 marca 2017 r. str. 4

Informacje o szczegółach zmian wskazywane też są w tabelach i słownikach pomocniczych na stronie https://cie.men.gov.pl/index.php/sio-slowniki-i-tabele-pomocnicze.html

Z poważaniem,
Wanda Brześcińska
Dyrektor
Wydziału Strategii Edukacyjnej i Pragmatyki Zawodowej
 
Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński