Strona główna

Data publikacji:

2010-11-02

Odsłon:

6672

Nr informacji:

5139

Oprogramowanie edukacyjne dla szkół uczestniczących w projekcie „Pracownie komputerowe dla szkół” w latach 2004- 2008

 

W ramach realizacji projektu "Pracownie komputerowe dla szkół", współfinansowanego ze środków EFS, w roku 2008 Ministerstwo Edukacji Narodowej zakupiło dla szkół uczestniczących w projekcie oprogramowanie edukacyjne:

 • szkoły podstawowe:
  • Multimedialny program do nauki przyrody w szkole podstawowej (klasy 4-6) "Przyrodo witaj! Klasa 4-6" - producent WSiP,
  • Multimedialny program do nauki matematyki w szkole podstawowej (klasy 4-6) "CD-ROM do podręcznika Matematyka 2001. Klasa 4-6" - producent WSiP,
  • Multimedialny program do nauki języka angielskiego w szkole podstawowej (klasy 4-6) "Euro Plus+ Angielski dla nastolatków" - producent Young Digital Planet.
 • gimnazja:
  • "Niemiecki . Kein Problem!+" z panelem nauczyciela - producent SuperMemo World,
  • "Francuski. Pas de probleme!+" z panelem dla nauczyciela - producent SuperMemo World,
  • "Hiszpański. Ino Hay problema!+" z panelem dla nauczyciela - producent SuperMemo World,
  • "Angielski. No problem!+" z panelem dla nauczyciela - producent SuperMemo World
 • szkoły ponadgimnazjalne, policealne, zakłady kształcenia nauczycieli:
  • Reflex Pycckий, Interaktywny kurs tematyczny języka rosyjskiego - producent Young Digital Planet,
  • "Niemiecki . Kein Problem!+" z panelem nauczyciela - producent SuperMemo World,
  • "Francuski. Pas de probleme!+" z panelem dla nauczyciela - producent SuperMemo World,
  • "Hiszpański. Ino Hay problema!+" z panelem dla nauczyciela - producent SuperMemo World,
  • "Angielski. No problem!+" z panelem dla nauczyciela - producent SuperMemo World.

Oprogramowanie zostało zakupione dla wszystkich szkół uczestniczących w projekcie, które zostały wyposażone w komputery typu IBM PC z oprogramowaniem serwera sieciowego typu Microsoft i Novell. Zgodnie z umowami zawartymi z Ministerstwem Edukacji Narodowej dostawcy udostępnili zestawy oprogramowania edukacyjnego na swoich serwerach do 30 listopada 2008 r.. Uprawnione szkoły mogły pobierać oprogramowanie na podstawie hasła i loginu otrzymanego od dostawców wraz z  dokumentacją potwierdzającą legalność produktu.

W myśl zapisów umowy każda ze szkół uczestniczących w projekcie ma prawo do wielokrotnego, bezpłatnego pobierania oprogramowania i jego aktualizacji w okresie 24 miesięcy od momentu uruchomienia serwera. W związku tym, że termin ten upływa 30 listopada 2010 roku zachęcam wszystkich Dyrektorów uprawnionych szkół do skorzystania z  możliwości dokonania aktualizacji uzyskanego oprogramowania.

 

Z poważaniem
Małopolski Kurator Oświaty
Aleksander Palczewski

Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński