Strona główna

Kontakt:

Jan
Niedzielski
12 448-11-46

Data publikacji:

2014-02-03

Aktualizacja:

2014-02-21

Odsłon:

36522

Nr informacji:

9353

Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 3 lutego 2014 r.w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, terminów składania dokumentów i potwierdzania woli podjęcia nauki w danej szkole, sposobów przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu gimnazjalnego oraz sposobów punktowania innych osiągnięć kandydatów na rok szkolny 2014/2015 w województwie małopolskim

Projekt i wykonanie: Sebastian Sowiński