18 maja 2020

100. rocznica urodzin Św. Jana Pawła II – Naszego Wyjątkowego Rodaka

Kraków, dnia 18 maja 2020 roku

 

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice

Uczniowie

 

W tym szczególnym dniu 18 maja 2020 roku, w setną rocznicę urodzin Naszego Wyjątkowego Rodaka – Św. Jana Pawła II, Wielkiego Papieża, a przed wyborem na Stolicę Piotrową naszego Kardynała Karola Wojtyły, zwracam się do Wszystkich Państwa z prośbą byśmy godnie przeżyli zarówno ten szczególny dzień, jak i cały rok Jemu poświęcony.

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w uchwale ustanawiającej rok 2020 Rokiem Św. Jana Pawła II zwrócił uwagę, że „zajmuje On szczególne miejsce w historii Polski i Europy, a Jego zdecydowane upominanie się o prawo naszej ojczyzny do wolności wśród narodów Europy, jego praktyczna obrona praw naszego narodu uczyniły Ojca Świętego najważniejszym z ojców niepodległości Polski”.

Warto, by kolejne pokolenia Polaków poznały Ojca Świętego tak jak my – pokolenie Jana Pawła II. My mieliśmy wyjątkowe, bo bezpośrednie okazje poznawania Jego samego i Jego nauczania, dlatego podzielmy się tą żywą wciąż pamięcią o Nim korzystając z nieprzebranych zasobów materiałów archiwalnych – filmów z papieskich pielgrzymek do naszej Ojczyzny i najdalszych zakątków świata, krótko i długometrażowych wspomnień filmowych, zapisów homilii, kazań i wystąpień Ojca Świętego do różnych grup społecznych i zawodowych.

Pamiętajmy by młodemu pokoleniu pokazać List do Dzieci napisany przez św. Jana Pawła II 13 grudnia 1994 roku na zakończenie trwającego wówczas Roku Rodziny. Pomóżmy dzieciom i młodzieży poznać drogę życia Karola Wojtyły – od małego chłopca Lolka z Wadowic do Najwyższej Godności Papieża Jana Pawła II – autentyczność papieskiego nauczania wynika z doświadczeń Jego własnego życia i trwania blisko każdego człowieka.

Zachęcam Państwa do skorzystania z edukacyjnego materiału filmowego „Karol Wojtyła – nasz Papież”, proponowanego przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w związku ze 100-leciem urodzin świętego Jana Pawła II, dostępnym pod linkiem  : https://www.youtube.com/watch?v=HHOX03Pmd5s . Film ten jest wprowadzeniem do cyklu spotkań, które przybliżą nauczanie i działalność Papieża Polaka i przesłanie, jakie nam pozostawił.

Pozostaję z nadzieją, że wielka spuścizna Papieża Jana Pawła II i jego ponadczasowe nauczanie będą źródłem siły ducha i oparciem dla kolejnego pokolenia Polaków.

Barbara Nowak

Małopolski Kurator Oświaty