4 grudnia 2017

13. Przegląd Pieśni Patriotycznej pod hasłem “Niezłomni… Niepokorni… Wyklęci…” – Lubień 2017

We wtorek 28 listopada 2017 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu odbył się Koncert Galowy 13. Przeglądu Pieśni Patriotycznej, którego hasło “Niezłomni… Niepokorni… Wyklęci…” stało się punktem wyjścia do twórczej interpretacji tradycyjnych oraz współczesnych polskich pieśni patriotycznych wykonywanych przez jego uczestników. Koncert był uwieńczeniem przesłuchań konkursowych, które w tegorocznej edycji zgromadziły 69 podmiotów artystycznych (łącznie 428 osób) reprezentujących: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z województwa małopolskiego. Młodzi wykonawcy zaprezentowali wysoki poziom artystyczny, wykazali się niezwykłą wrażliwością, talentem muzycznym i  dużą kulturą sceniczną.

Podczas Koncertu Galowego odczytany został oficjalny werdykt jury, a laureaci 13. Przeglądu Pieśni Patriotycznej mogli ponownie zaprezentować własne umiejętności wokalno-instrumentalne przed licznie zgromadzoną publicznością, odebrać statuetki, dyplomy oraz cenne nagrody rzeczowe. Galę zaszczycili swoją obecnością goście honorowi, a wśród nich: Pani Halina Cimer, Małopolski Wicekurator Oświaty, Pan Tomasz Suś, Wicestarosta Powiatu Myślenickiego, Pan Kazimierz Szczepaniec, Wójt Gminy Lubień oraz pan Józef Romek, przewodniczący tegorocznego jury.

13. Przegląd Pieśni Patriotycznej w Lubniu dla tych, którzy zdecydowali stanąć w konkursowe szranki, stał się niezwykłą lekcją trudnej historii naszego narodu, szansą na pokazanie, w jaki sposób młodzi Polacy mogą realizować tradycyjne ideały patriotyczne we współczesnym świecie.

Zwycięzcom i ich opiekunom – gratulujemy.

fot. S. Jamrozik