18 września 2023

Przypomninie o wypełnianiu danych w SIO na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy o obowiązku terminowego przekazywania do systemu informacji oświatowej danych o uczniach, wychowankach i nauczycielach szkół i placówek oświatowych na nowy rok szkolny 2023/2024.

System informacji oświatowej (SIO) jest głównym źródłem danych do prowadzenia polityki oświatowej państwa. Obowiązkowi przekazywania danych podlegają wszystkie szkoły i placówki oświatowe, zarówno publiczne jak i niepubliczne.

Dane zgromadzone w SIO wg stanu na dzień 30 września 2023 r. będą m. in. podstawą do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024 dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym planowanej wysokości subwencji oświatowej, która musi być podzielona na początku października br.

Istotne jest, aby dane wprowadzone do SIO były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, przede wszystkim w zakresie liczby uczniów i wychowanków przypisanych do oddziałów podstawowych i dodatkowych (łącznie z danymi dziedzinowymi takimi jak na przykład orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, korzystanie z internatu, spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą), dane o pobytach w MOW, MOS, SOW, SOSW oraz o liczbie etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Wypełniając dane należy pamiętać, że dane zgromadzone w SIO wg stanu na dzień 20 września 2023 r. będą podstawą podziału środków finansowych między ministrów i jednostki samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Sprawne i zgodne ze stanem faktycznym wykazanie danych nauczycieli jest w roku szkolnym 2023/2024 wyjątkowo istotne.

Ponadto informujemy, że:

  • na stronie Informatycznego Centrum Edukacji i Nauki (link do strony) znajdują się informacje o zmianach wprowadzonych w systemie informacji oświatowej;
  • na stronie Pomoc SIO (link do strony)  znajdują się:
  • instrukcje techniczne
  • instrukcje merytoryczne,
  • odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w zakresie m. in. wprowadzanie danych dotyczących uczniów i nauczycieli.

Wsparcie merytoryczne zapewniają pracownicy Kuratoriów Oświaty – kontakty na stronie Informatycznego Centrum Edukacji i Nauki (link do strony)

Pytania można również wysyłać za pośrednictwem formularza w Strefie Pracownika SIO lub formularza zamieszczonego na stronie Pomoc SIO (link do strony)

Z wyrazami szacunku

Zespół SIO