19 stycznia 2018

16. „Styczniowe spotkania gimnazjalistów” w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie

W czwartek 18 stycznia 2018 roku Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji Krakowie już po raz szesnasty zorganizował „Styczniowe spotkania gimnazjalistów”. To przedsięwzięcie na stałe wpisało się do kalendarza wydarzeń edukacyjnych Szkoły.

Cel organizowanych „Spotkań” to przede wszystkim pomoc gimnazjalistom w wyborze dalszej drogi edukacyjnej na kolejnym, ponadgimnazjalnym etapie kształcenia. Podczas tegorocznej imprezy dwadzieścia sześć szkół technicznych – głównie z Krakowa – zaprezentowało swój dotychczasowy dorobek oraz ofertę edukacyjną na rok szkolny 2018/ 2019.

Wśród gości honorowych tegorocznych „Styczniowych spotkań” znaleźli się m.in.: Pani Katarzyna Król, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, Pani Halina Cimer, Małopolski Wicekurator Oświaty, Pan Dominik Jaśkowiec, Wiceprzewodniczący Miasta Krakowa, Pan Tadeusz Dąbrowski, zastępca Prezesa Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Pani Elżbieta Cichocka, Przewodnicząca NSZZ „Solidarność”, Pani Agnieszka Rycaj, zastępca Przewodniczącej NSZZ „Solidarność”, Pani Jadwiga Cieplińska-Puchała, zastępca Prezesa Oddziału ZNP Kraków-Śródmieście, Pan Franciszek Kasznik, Radny Rady i Zarządu Dzielnicy III, a także dyrektorzy krakowskich szkół technicznych.

Tegoroczne „Styczniowe spotkania gimnazjalistów” uatrakcyjniły m.in. liczne występy artystyczne, konkursy, degustacje i pokazy sztuk walki. To wydarzenie cieszy się wielką popularnością, co potwierdza, że stoiska wystawców obejrzało około 1700 gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych (65 szkół z Krakowa i okolic).

Lista Zespołów Szkół Technicznych prezentujących swoją ofertę edukacyjną:

 • Zespół Szkół Budowlanych nr 1,
 • Zespół Szkół Budowlanych PPB „Chemobudowa Kraków” SA,
 • Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 im. K. Górskiego,
 • Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 im. gen. W. Sikorskiego,
 • Zespół Szkół Mechanicznych nr 4 im. gen. A. E. Fiedorfa-Nila,
 • Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1,
 • Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 im. I. Daszyńskiego,
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. ks. kard. A.S. Sapiehy,
 • Zespól Szkół Zawodowych nr 2,
 • Zespół Szkół Zawodowych Huty im. T. Sendzimira,
 • Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa im. W. Goetla,
 • Zespół Szkół Chemicznych im. M. Skłodowskiej-Curie,
 • Zespół Szkół Energetycznych,
 • Zespół Szkól Elektrycznych nr 1 im. Powstańców Śląskich,
 • Zespól Szkół Gastronomicznych nr 1 im. mjr. H. Sucharskiego,
 • Zespół Szkół Odzieżowych nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego,
 • Zespół Szkół nr 1 im. św. R. Kalinowskiego,
 • Zespół Szkól Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej im. G. Narutowicza,
 • Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku,
 • Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego,
 • Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Z. Klemensiewicza,
 • Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Małopolska Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości,
 • Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. O. Bujwida,
 • Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Sz. Humberta,
 • Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. F. Stefczyka w Czernichowie,
 • Zespół Szkół Elektrycznych nr 2,
 • XXIII Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9.

fot. ZSIŚiM i KO w Krakowie