26 sierpnia 2021

2. Ogólnopolski Konkurs Historyczny dla młodzieży „Katyń 2021”

Konkurs Katyń 2021Organizator 2. Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego dla młodzieży „Katyń 2021” Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie oraz Partnerzy Organizatora: Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie i Muzeum Katyńskie – Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego zapraszają młodzież w wieku 13 – 18 lat zamieszkałą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do udziału w Konkursie.

 

 

Głównym celem konkursu jest popularyzacja wiedzy dotyczącej Zbrodni Katyńskiej i jej Ofiar poprzez poznawanie historii zbrodni, kontekstów i interpretacji, a także życia konkretnych osób zamordowanych przez NKWD w 1940 roku, podnosi też poziom dojrzałości młodzieży i kształtuje postawy patriotyczne. Konkurs rozwija zainteresowania historią Polski XX wieku i pomaga nabywać umiejętności pisania referatów i prezentacji oraz konstruowania wypowiedzi publicznych.

Ocenie podlegać będą prace przygotowane we wskazanej formie na jeden, wybrany temat spośród trzech kategorii tematycznych:

  • Kultywowanie pamięci o wybranym Bohaterze Katyńskim w formie audycji radiowej
  • Kłamstwo Katyńskie wczoraj i dziś w formie prezentacji multimedialnej
  • Represje wobec bliskich Ofiar Zbrodni Katyńskiej w formie referatu.

Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w innych konkursach historycznych.

Kompletną dokumentację konkursową opisaną w Regulaminie należy przesłać w wersji elektronicznej w terminie do dnia 15 października 2021 r. na adres: malgorzata.wlodarczyk@parafiada.pl

Wszystkie informacje dotyczące zasad i terminów organizacji Konkursu, formularz zgłoszenia,  Regulamin, składu Jury dostępne są na stronie internetowej https://katyn-pamietam.pl

Poniżej do pobrania Regulamin i ulotka.

 

Załączniki

REGULAMIN_Katyń 2021
Data: 2021-08-26, rozmiar: 657 KB
KATYŃ 2021_ulotka
Data: 2021-08-26, rozmiar: 95 KB