Kwiecień 10, 2017

10 kwietnia 2017

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy: Wniosek o przyznanie Nagrody Ministra Edukacji Narodowej (formularz nr 1) II. Miejsce złożenia dokumentów: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków (Kancelaria – Dziennik Podawczy) III. Termin składania wniosków: Do 31 maja każdego roku kalendarzowego. IV. Osoby do kontaktu: Oddział Strategii i Analiz – tel. 12/448 11 […]

10 kwietnia 2017

Konkurs dla uczniów klas IV i V „List do taty”

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP oraz Inicjatywa Tato.Net zapraszają szkoły do udziału w czwartej edycji konkursu „List do Taty”. Konkurs jest adresowany do uczniów klas czwartych i piątych szkoły podstawowej. Zadaniem będzie napisanie listu opisującego ich relacje z ojcem, ojczymem lub ojcem zastępczym. Najważniejszy cel konkursu, jest propagowanie dojrzałego i odpowiedzialnego ojcostwa. Służy on […]