Kwiecień 10, 2017

10 kwietnia 2017

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy: Wniosek o przyznanie Nagrody Ministra Edukacji Narodowej (formularz nr 1) II. Miejsce złożenia dokumentów: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków (Kancelaria – Dziennik Podawczy) III. Termin składania wniosków: Do 31 maja każdego roku kalendarzowego. IV. Osoby do kontaktu: Oddział Strategii i Analiz – tel. 12/448 11 […]