Kwiecień 20, 2017

20 kwietnia 2017

Konkurs wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na działania realizowane w ramach Rządowego programu wspomagania „Bezpieczna+”

Małopolski Kurator Oświaty ogłasza konkurs wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na działania realizowane w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.

20 kwietnia 2017

Przekazywanie do opiniowania projektów arkuszy organizacji publicznych szkół i przedszkoli

Informujemy, że wszystkie dokumenty związane z opiniowaniem projektów arkuszy organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli należy przesyłać bezpośrednio do właściwej, ze względu na siedzibę szkoły lub przedszkola, Delegatury Kuratorium Oświaty. Do Kuratorium Oświaty w Krakowie przesyłane są więc wyłącznie dokumenty dotyczące projektów arkuszy organizacji szkół i przedszkoli, które mają siedzibę w jej obszarze działania.