Maj 5, 2017

5 maja 2017

Szkolenie dla kadry kierowniczej szkół: Jak wspomagać szkoły w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów?

Ośrodek Rozwoju Edukacji organizuje szkolenie dla kadry kierowniczej szkół: Jak wspomagać szkoły w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów? Celem szkolenia jest wsparcie dyrektorów i wicedyrektorów w zakresie organizacji pracy szkoły w sposób służący kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), wprowadzania […]

5 maja 2017

Międzyszkolny Konkurs Humanistyczny „Tadeusz Kościuszko – symbol walczącej Polski i obrońca Ameryki. Przymierze polsko-amerykańskie”

Szkoła Podstawowa nr 113 im. Leopolda Węgrzynowicza w Krakowie ogłasza konkurs humanistyczny dla uczniów szkół podstawowych i dzieci z przedszkoli „Tadeusz Kościuszko – symbol walczącej Polski i obrońca Ameryki. Przymierze polsko-amerykańskie”.

5 maja 2017

Rekrutacja pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych

Poszukujemy pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, którzy zostaną przygotowani do pełnienia roli koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych w ramach realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”

5 maja 2017

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty

W związku z docierającymi do Kuratorium informacjami o próbach wykorzystywania społeczności szkolnej do działań o charakterze politycznym przez różne partie i organizacje polityczne, ostatnio wyrażającym się w zachęcaniu do udziału w manifestacjach politycznych, wykorzystywaniu systemu oświaty do kolportowania informacji o takich manifestacjach oraz organizowania ich przebiegu, pragnę przypomnieć Państwu, że szkoła powinna być miejscem apolitycznym.