Maj 10, 2017

10 maja 2017

Konferencja naukowo – dydaktyczna „Treści regionalne na zajęciach edukacyjnych – z perspektywy praktyków”

Konferencja jest kolejną inicjatywą instytucji działających na rzecz dziedzictwa kulturowego Podtatrza, która ma na celu zaktywizowanie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w przekazywaniu dzieciom i młodzieży dorobku kulturowego regionu.