Maj 16, 2017

16 maja 2017

Konferencja „Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw drogą do wolontariatu”

Konferencja organizowana jest we współpracy z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, z którym Kuratorium Oświaty realizuje kolejną edycję małopolskiego projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, skierowaną do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

16 maja 2017

Nagroda Małopolskiego Kuratora Oświaty

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy: 1. Wniosek o przyznanie Nagrody Małopolskiego Kuratora Oświaty (formularz nr 1), II. Miejsce złożenia dokumentów: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków (Kancelaria – Dziennik Podawczy) III. Termin składania wniosków: Do 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego. IV. Osoby do kontaktu: Oddział Strategii i Analiz – tel. 12/448 […]