Czerwiec 1, 2017

1 czerwca 2017

Uroczyste obchody 97. rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

W dniach 18-21 maja 2017 roku Wadowice świętowały obchody 97. rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II, w których udział wzięła Pani Halina Cimer, Małopolski Wicekurator Oświaty. Uroczystości trwały cztery dni i wypełnione były wspomnieniami o Świętym Janie Pawle II, radością, muzyką, kulturą i sportem.

1 czerwca 2017

Zapotrzebowanie na podręcznik Niko 2 do języka niemieckiego dla niemieckiej mniejszości narodowej

W związku z realizacją przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zadania dotyczącego finansowania podręczników dla uczniów deklarujących przynależność do mniejszości narodowej, Kuratorium Oświaty zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji dotyczącej zapotrzebowania na podręcznik NIKO 2. Podręcznik do języka niemieckiego dla niemieckiej mniejszości narodowej

1 czerwca 2017

Konferencja „Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw drogą do wolontariatu”

Konferencja organizowana jest we współpracy z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, z którym Kuratorium Oświaty realizuje kolejną edycję małopolskiego projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, skierowaną do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych