Czerwiec 5, 2017

5 czerwca 2017

5. Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych na Placu Niepodległości w Zakopanem

W Zakopanem odbył się 5. Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych. Najlepsze drużyny z całej Polski, które wygrały eliminacje wojewódzkie, zaprezentowały swoje umiejętności w zakresie musztry indywidualnej i zespołowej zgodnie z regulaminem musztry Sił Zbrojnych RP. Organizatorzy wydarzenia to: Małopolski Kurator Oświaty, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, Burmistrz Miasta Zakopane oraz Starosta Tatrzański.

5 czerwca 2017

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 r. Szczegółowy wykaz podmiotów i przyznanych im kwot dotacji zawiera załączona tabela.