Czerwiec 6, 2017

6 czerwca 2017

9. Konferencja “Małopolska otwarta na wiedzę” – “Doradztwo zawodowe 3.0. Nowi klienci – nowe możliwości – nowe wyzwania”

W Krakowie odbyła się 9. Konferencja “Małopolska otwarta na wiedzę” poświęcona najnowszym trendom w doradztwie zawodowym z udziałem Małopolskiego Kuratora Oświaty. Wydarzenie zostało organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

6 czerwca 2017

Stypendia Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/2018 dla uczniów szkół dla młodzieży za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2016/2017

Uprzejmie informuję, że wnioski o przyznanie stypendium Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/2018 dla uczniów szkół dla młodzieży za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2016/2017 (pismo przewodnie oraz wniosek wraz z załącznikami) należy składać do dnia 10 lipca 2017 r.

6 czerwca 2017

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018

Nawiązując do postanowień art. 90 h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów zwracam się do Państwa z prośbą o wnikliwe przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów.