Czerwiec 12, 2017

12 czerwca 2017

Konferencja “Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw drogą do wolontariatu”

W Auli Św. Jana Pawła II przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie odbyła się konferencja “Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw drogą do wolontariatu”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

12 czerwca 2017

Uroczyste zakończenie projektu edukacyjnego „Historia Solidarności w Małopolsce”

W Wadowickim Centrum Kultury odbyła się wojewódzka konferencja podsumowująca projekt edukacyjny „Historia Solidarności w Małopolsce”. Główny cel tego przedsięwzięcia to kultywowanie i upowszechnianie ideałów wartości ruchu „Solidarność” oraz popularyzowanie wiedzy na jego temat.

12 czerwca 2017

„Szkoły Promujące Zdrowie” – aktualizacja danych szkół należących do sieci Szkół Promujących Zdrowie

W związku ze zmianą ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59) zwracam się z prośbą o przesłanie obowiązujących od 1 września 2017 r. aktualnych danych dotyczących nazw i adresów szkół, które należą do sieci Szkół Promujących Zdrowie.