Wrzesień 5, 2017

5 września 2017

Nowe SIO – Komunikaty

Bliższe informacje na stronach: Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej https://cie.men.gov.pl/aktualnosci-modernizacja-sio/wprowadzone-zmiany-w-systemie-informacji-oswiatowej/ Uruchamianie kolejnych funkcjonalności nowego SIO oraz wykazywanie uczniów gimnazjum i ZSZ https://cie.men.gov.pl/aktualnosci-modernizacja-sio/uruchamianie-kolejnych-funkcjonalnosci-nowego-sio-oraz-wykazywanie-uczniow-gimnazjum-i-zsz/