Wrzesień 14, 2017

14 września 2017

XX Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Uniwersytet Przyrodniczy wraz z Zespołem Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu zaprasza uczniów technikum, liceum ogólnokształcącego oraz słuchaczy kursów kwalifikacyjnych kształcących w zawodach: technik technologii żywności, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik żywienia i usług gastronomicznych, do udziału w XX. Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Żywności.