Wrzesień 14, 2017

14 września 2017

Informacja dotycząca szkolenia dla nauczycieli w Państwowym Muzeum na Majdanku

Państwowe Muzeum na Majdanku serdecznie zaprasza nauczycieli na drugą edycję szkolenia metodycznego dotyczącego pozaszkolnej edukacji historycznej w poobozowych miejscach pamięci. Kurs zatytułowany „Świadectwa, które wołają o pamięć” odbędzie się 7 października 2017 roku w Państwowym Muzeum na Majdanku w Lublinie.

14 września 2017

XX. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Uniwersytet Przyrodniczy wraz z Zespołem Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu zaprasza uczniów technikum, liceum ogólnokształcącego oraz słuchaczy kursów kwalifikacyjnych kształcących w zawodach: technik technologii żywności, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik żywienia i usług gastronomicznych, do udziału w XX. Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Żywności.