Wrzesień 20, 2017

20 września 2017

Obejmowanie honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty przedsięwzięć oświatowych lub udział Małopolskiego Kuratora Oświaty w komitecie honorowym

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy: Wniosek o objęcie honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty/udział w komitecie honorowym – formularz nr 1, Program przedsięwzięcia, Harmonogram przedsięwzięcia, Regulamin przedsięwzięcia. Punkty 2-4 nie są wymagane w przypadku przedsięwzięć, które ich nie przewidują. Taką informację należy zamieścić we wniosku.  II. Miejsce złożenia dokumentów: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Ujastek […]