Październik 2, 2017

2 października 2017

II Ogólnopolski Konkurs Programistyczny

W dniach 7-23 października odbędzie się II Ogólnopolski Konkurs Programistyczny Hackthon Hack Heroes dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, a udział w konkursie jest bezpłatny. Celem zawodów jest promowanie nauki programowania wśród uczniów, a także stworzenie im możliwości zaprezentowania swoich umiejętności na arenie ogólnopolskiej. Konkurs objęty został honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji. Szczegółowe […]

2 października 2017

XLIX Olimpiada Języka Rosyjskiego

Małopolski Komitet Okręgowy XLIX Olimpiady Języka Rosyjskiego w Krakowie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa małopolskiego do udziału w zawodach. Zawody pierwszego stopnia składają się z części pisemnej (testu językowego) i z części ustnej, a organizowane są przez komisje szkolne lub międzyszkolne, które powołuje dyrektor szkoły. Zawody szkolne powinny odbyć się do 16 grudnia 2017 roku. […]