Październik 3, 2017

3 października 2017

Ankieta dotycząca programu „Owoce i warzywa w szkole”

Przypomnienie o konieczności wypełnienia ankiety   Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół biorących udział w programie „Owoce i warzywa w szkole” w roku szkolnym 2016/2017   Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  –  Oddział Terenowy w Krakowie przypomina iż termin przekazania informacji o rodzaju i formie przeprowadzonych działań towarzyszących, w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole”, upłynął dnia […]