Październik 3, 2017

3 października 2017

Ankieta dotycząca programu “Owoce i warzywa w szkole”

Przypomnienie o konieczności wypełnienia ankiety   Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół biorących udział w programie „Owoce i warzywa w szkole” w roku szkolnym 2016/2017   Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  –  Oddział Terenowy w Krakowie przypomina iż termin przekazania informacji o rodzaju i formie przeprowadzonych działań towarzyszących, w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole”, upłynął dnia […]

3 października 2017

I Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz

Zespół Szkół Spożywczych w Zabrzu wraz z Izbą Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości zapraszają uczniów do udziału w I Ogólnopolskim Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz. Turniej został objęty honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Zabrze. Cele turnieju: rozwijanie i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności uczniów kształcących się w zawodzie kucharz, nawiązywanie współpracy i […]

3 października 2017

XXXI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XXXI Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Tegoroczna edycja olimpiady została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju i odbędzie się pod hasłem „Wyzwania współczesnego rynku pracy”. Zawody odbędą się w trzech etapach: zawody I stopnia (szkolne) – 8 listopada 2017 r. (środa), zawody II stopnia (okręgowe) – […]