Listopad 7, 2017

7 listopada 2017

Projekt badawczy Collegium Medicum UJ – „Ocena zachowań żywieniowych i stanu nawodnienia rodzin z dziećmi w wieku szkolnym”.

Informacja dla Dyrektorów szkół województwa małopolskiego w sprawie Projektu badawczego Zakładu Żywienia Człowieka, Instytutu Zdrowia Publicznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. „Ocena zachowań żywieniowych i stanu nawodnienia rodzin z dziećmi w wieku szkolnym”.