Listopad 29, 2017

29 listopada 2017

XV Ogólnopolski Konkurs Poetycko-Plastyczny “Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem…” pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Radłowskiej zaprasza do udziału w objętym Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty „XV Ogólnopolskim Konkursie Poetycko-Plastycznym Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem…” pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.

29 listopada 2017

II edycja Ogólnopolskiego Konkursu “Polska-Szwecja między rywalizacją i współpracą”

Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Polska-Szwecja między rywalizacją i współpracą”, który nawiązuje do relacji polsko-szwedzkich na przestrzeni dziejów. Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Uroczysta gala wręczenia indeksów i cennych nagród rzeczowych odbędzie się 16 kwietnia 2018 r. Szczegółowe informacje