Grudzień 4, 2017

4 grudnia 2017

Obchody 150. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego

5 grudnia 2017 r., w 150. rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sejmie odbędzie się zwołane przez Prezydenta RP Zgromadzenie Narodowe, w miejscu urodzenia Marszałka w Zułowie oraz w Wilnie na Cmentarzu na Rossie, przy grobie matki i serca syna spotkają się przedstawiciele organizacji kombatanckich i patriotycznych z całej Polski.
Z tej okazji także w Krakowie odbędą się okolicznościowe wydarzenia, do udziału w których zachęcam młodzież szkół krakowskich, poczty sztandarowe, nauczycieli.

4 grudnia 2017

XXIII Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz i Cukiernik oraz I Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz – eliminacje wojewódzkie

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, Szkoła Branżowa I Stopnia nr 23 im. św. Maksymiliana Marii Kolbego
w Krakowie, ul. Macieja Miechowity 6 zaprasza do udziału w objętych honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty eliminacjach wojewódzkich XXIII Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz
i Cukiernik oraz I Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz.

4 grudnia 2017

II Ogólnopolski Konkurs wiedzy ekologicznej „Bliżej pszczół”

Fundacja Rozwoju KUL, Instytut Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Technikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli zapraszają uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w  II Ogólnopolskim Konkursie wiedzy ekologicznej „Bliżej pszczół”. Konkurs objęty został honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego. Termin zgłoszeń do udziału w konkursie upływa 20 grudnia 2017 r.  Na zwycięzców czekają atrakcyjne […]