Grudzień 12, 2017

12 grudnia 2017

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie obowiązku informacyjnego przedsiębiorców podejmujących działalność oświatową

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 14) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm., Małopolski Kurator Oświaty przypomina o wprowadzeniu z dniem 1 września 2017 r. obowiązku informacyjnego dla przedsiębiorców prowadzących działalność oświatową, względem osób korzystających z ich usług.