Styczeń 2, 2018

2 stycznia 2018

Ogólnopolski Konkurs “Bohaterowie są wśród nas”

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych oraz Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych zapraszają uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie “Bohaterowie są wśród nas”. Konkurs objęty honorowym patronatem Pana Ministra Jana Józefa Kasprzyka, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Pana gen. Stanisława […]

2 stycznia 2018

Szkolenie e-learningowe dla nauczycieli organizowane w ramach projektu “Czas na czyste powietrze”

Zapraszamy nauczycieli do odbycia kursu e-learningowego, którego tematem jest szkodliwość zanieczyszczeń powietrza. Wypełnienie testu wieńczącego zakończenie szkolenia potwierdzone jest certyfikatem imiennym. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: https://czasnaczystepowietrze.pl/dla-nauczycieli/  

2 stycznia 2018

Rozstrzygnięcie Konkursu „Nauczyciel-Innowator”

29 grudnia 2017 roku poznaliśmy laureatów konkursu organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pt. „Nauczyciel-Innowator” na najlepszy scenariusz zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz pomocy dydaktycznych określonych w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –„Aktywna tablica”