Styczeń 2, 2018

2 stycznia 2018

Ogólnopolski Konkurs “Bohaterowie są wśród nas”

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych oraz Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych zapraszają uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie “Bohaterowie są wśród nas”. Konkurs objęty honorowym patronatem Pana Ministra Jana Józefa Kasprzyka, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Pana gen. Stanisława […]