Styczeń 3, 2018

3 stycznia 2018

Próbne egzaminy zewnętrze a ocenianie bieżące

Kraków, 3 stycznia 2018 r.   Panie i Panowie Dyrektorzy Szkół województwa małopolskiego   W wielu szkołach przeprowadzono już tzw. „próbne egzaminy zewnętrzne”. Pragnę Państwu zwrócić uwagę na następujące aspekty związane z tymi egzaminami: Przeprowadzanie takich egzaminów w szkole ma przede wszystkim znaczenie edukacyjne – w szczególności kształtuje umiejętności planowania pracy, samodzielności, radzenia sobie w […]