Styczeń 4, 2018

4 stycznia 2018

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego “Edukacja ekologiczna”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków w ramach programu priorytetowego “Edukacja ekologiczna”. Pula środków przeznaczona na konkurs w 2018 roku wynosi 1 000 000,00 zł, a suma dofinansowania na jednego Beneficjenta może wynieść do 100 000,00 zł. Nabór wniosków trwa do 31 stycznia 2018 r. do godz. 15.30. Szczegółowe […]

4 stycznia 2018

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Kuratorium Oświaty W Krakowie uprzejmie prosi o przekazanie informacji w sprawie liczby oraz rodzaju szkół, które skorzystały z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2017 r. według wzoru zamieszczonego poniżej na adres mailowy: kornelia.flacht@kuratorium.krakow.pl oraz katarzyna.malek@kuratorium.krakow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2018 roku.