Styczeń 5, 2018

5 stycznia 2018

Minister Edukacji Narodowej powołała Radę Dyrektorów Szkół Zawodowych

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wręczyła 42 dyrektorom szkół zawodowych akty powołania do Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych. Rada będzie wspierać Ministra Edukacji Narodowej i Kuratorów Oświaty w zakresie wypracowania oraz konsultowania nowych rozwiązań dotyczących systemu szkolnictwa zawodowego w Polsce.

5 stycznia 2018

Informacja dla organizatorów kursów pedagogicznych

Kraków, 19 grudnia 2017 r. SEPZ-I.5633.17.2017.IK   Państwo Organizatorzy kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu   Przypominam, że na podstawie § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 1644) program kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu zatwierdza kurator oświaty, a […]

5 stycznia 2018

Małopolski Kurator Oświaty podjął działania związane z monitorowaniem bezpieczeństwa i opieki nad dziećmi w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Ilkowicach

W związku z pożarem w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Ilkowicach, Małopolski Kurator Oświaty podjął stosowne działania związane z monitorowaniem bezpieczeństwa, wsparcia i opieki nad dziećmi tej Szkoły.

5 stycznia 2018

Uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej pamięci Polaków zamordowanych przez Sowietów w ramach tak zwanej „Operacji Polskiej” w latach 1937-1938

Dnia 8 stycznia 2018 roku o godzinie 12.00, przy pl. o. Adama Studnickiego, obok Krzyża Katyńskiego odbędzie się uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej pamięci Polaków zamordowanych przez Sowietów w ramach tak zwanej „Operacji Polskiej” w latach 1937-1938 na terenie Związku Radzieckiego w okresie Wielkiego Terroru.