Styczeń 17, 2018

17 stycznia 2018

Monitorowanie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach

Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 prowadzone będzie monitorowanie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach.

17 stycznia 2018

IV Ogólnopolski Festiwal Twórczości Jacka Kaczmarskiego

IV Ogólnopolski Festiwal Twórczości Jacka Kaczmarskiego, edycja 11. odbędzie się 16 marca 2018 roku o godz. 9:00 w Sali Widowiskowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku . Konkurs adresowany jest do uczniów klas 7 szkół podstawowych,  klas gimnazjalnych w tych szkołach oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Festiwal odbywa się w dwóch kategoriach: Kategoria I – […]