Luty 5, 2018

5 lutego 2018

KOMUNIKAT Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie procedury odwoławczej w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie procedury odwoławczej w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, branżowych szkół I stopnia oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019 w województwie małopolskim.

5 lutego 2018

Konkurs Wiedzy o Cystersach

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19 w Krakowie organizuje Konkurs Wiedzy o Cystersach, którego temat brzmi: „Cystersi byli pierwsi – misja cywilizacyjna”, pod honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty i Opata Mogilskiego, skierowany do młodzieży szkół gimnazjalnych i klas 7 szkół podstawowych, a w szczególności tych powiatów na terenie, których istnieją i funkcjonują opactwa cysterskie: Kraków – powiat M. Kraków, Jędrzejów – powiat jędrzejowski, Szczyrzyc – powiat limanowski, Wąchock – powiat starachowicki.

5 lutego 2018

II edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach

Instytut Nowych Technologii w Łodzi organizuje II edycję Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach pod honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty, skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski. Celem Olimpiady jest upowszechnienie wiedzy o innowacjach i biznesie, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości. Szczegółowe informacje:http://olimpiada.org.pl/