Marzec 7, 2018

7 marca 2018

Międzyszkolny Konkurs Humanistyczny „Wazowie na tronie polskim. Przymierze polsko-szwedzkie”

Szkoła Podstawowa Nr 113 im. Leopolda Węgrzynowicza w Krakowie organizuje Międzyszkolny Konkurs Humanistyczny „Wazowie na tronie polskim. Przymierze polsko-szwedzkie” pod honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty, skierowany do uczniów klas I-VII szkół podstawowych.